Informace o publikaci

Možnosti objektivizace hodnocení metakognitivního myšlení žáků v reálné praxi: Výběr příkladů z portfolií učitelů matematiky realizujících akční výzkum

Autoři

ŘÍČAN Jaroslav CHYTRÝ Vlastimil SUCHÁČEK Petr MAKOVSKÝ Miloš

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Předkládaný text se věnuje problematice matematického vyučování a učení v souvislosti se zapojením metakognitivních aktivit. Text vznikl na základě projektu OP VVV jako výsledek analýzy výsledků akčních výzkumů učitelů matematiky, kteří do svých příprav zapojili problémové úlohy a metakognitivní aktivity. Text nejprve seznamuje čtenáře s problematikou akčního výzkumu a následně s konstruktem metakognice. Hlavní těžiště práce leží jednak v ukázkách portfolií učitelů, které reprezentativně demonstrují zapojení příslušného komponentu metakognice, a dále pak v příkladech popisu akčních výzkumů realizovaných učiteli včetně analýzy vzešlých výsledků. Text je určen nejen současným učitelům matematiky a studentům učitelství matematiky, ale i všem dalším současným i budoucím učitelům hledajícím možné způsoby objektivizace svého hodnocení prostřednictvím realizace akčního výzkumu a inspiraci pro svou výuku, neboť konstrukt metakognice není zcela svázán s příslušnou oblastí (vyučovacím předmětem) a množství metakognitivních aktivit uvedených v této publikaci je možné použít i v jiných oblastech (vyučovacích předmětech) s minimálně, nebo dokonce žádnou úpravou v zadání úlohy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info