Informace o publikaci

Connecting the dots: Sector coupling and hydrogen policies in Europe

Autoři

BELOVA Arina POSPÍŠILOVÁ Tereza STAŠÁKOVÁ Tereza OSIČKA Jan

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Ještě nedávno byla energetická politika přehledně rozdělena do dílčích sektorů. Doprava, elektroenergetika, teplárenství  - tyto a další sektory měly svou vlastní materiální strukturu, pravidla a postupy, kterými se řídilo jednání institucí, firem a jednotlivců. S rostoucími obavami ze změny klimatu se energetická politika de facto spojila s politikou ochrany klimatu a přechod na nízkouhlíkovou energetiku podnítil rychlý technologický rozvoj, zavedl nová pravidla a obecně nově definoval celý energetický systém. Přitom byly narušeny hranice mezi jednotlivými odvětvími, neboť dekarbonizace jednoho z nich bývá úzce spjata s dekarbonizací ostatních. V současné době tak můžeme pozorovat vznik komplexního integrovaného energetického systému.   Koncepčně byl tento proces chápán jako "sector coupling", tj. sbližování jednotlivých odvětví za účelem optimalizace přechodu na nízko-uhlíkovou energetiku, jakož i zavádění podpůrných technologií, jako je skladování energie a vodík. Cílem této knihy je tento proces reflektovat. Konkrétně se věnuje následujícím otázkám: co je to sector coupling a jak je chápán v různých politických a analytických kontextech? Jakou roli bude hrát vodík v rozvoji sector couplingu? Jaké jsou současné a očekávané vodíkové politiky v Evropě, USA a Číně?   Výsledky ukazují, že chápání sector-couplingu se vyvíjí v čase a liší napříč politickými kontexty.  Role vodíku při propojování sektorů je do budoucna nejistá kvůli problémům s výrobou a využitím, přičemž některé potenciální zdroje poptávky se daří rychle elektrifikovat bez mezikroku výroby a spalování vodíku. Vodíkové technologie se aktuálně rozvíjejí především v Evropě, ale to se může brzy změnit s tím, jak USA a Čína postupně představují ambicióznější cíle a zajímavější podpůrné programy. V neposlední řadě publikace představuje cesty vývoje vodíkových technologií v různých národních kontextech a poukazuje na budoucí křižovatky, na nichž se bude o podobě sector couplingu a vodíkové ekonomiky rozhodovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info