Informace o publikaci

Adaptace ukrajinských žáků na vzdělávání v českých základních školách

Logo poskytovatele
Autoři

HLAĎO Petr ŠEĎOVÁ Klára OBROVSKÁ Jana LOJDOVÁ Kateřina STUPAK Oksana Yuriyivna LINTNER Tomáš FICO Martin

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Přiložené soubory
Popis Adaptace nově příchozích ukrajinských žáků do základních škol se aktuálně stala jednou z nevýznamnějších výzev českého vzdělávacího systému. Hloubkové kvalitativní šetření založené na případových studiích šesti základních škol, které bylo realizováno od října 2022 do února 2023, ukázalo, že: 1. Rozvoj adaptačních mechanizmů na školách byl ztížen často nejasnými představami jednotlivých aktérů o tom, co vše má adaptace ukrajinských žáků zahrnovat a chybějící metodickou podporou. 2. Důraz byl kladen na to, aby si ukrajinští žáci osvojili český jazyk, což je řediteli, učiteli i rodiči vnímáno jako nutný základ jak pro sociální, tak akademickou adaptaci. Jen některé školy mají zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka. Výuka českého jazyka byla na školách zajišťována v různé intenzitě a s různým personálním obsazením. 3. Základní školy měly tendenci nadřazovat sociální adaptaci nad adaptací akademickou a ukrajinským žákům se snažily zajistit zejména psychologický a sociální komfort. 4. Přes snahu škol o sociální adaptaci ukrajinských žáků lze míru jejich začlenění v českých žákovských kolektivech považovat za spíše nízkou. Vztahy ve třídách jsou do velké míry etnicky segregované. 5. Akademická adaptace byla školami vnímána jako obtížnější než adaptace sociální. Učitelé vyjadřovali nejistotu, jak vysoké akademické nároky na ukrajinské žáky klást, jakým způsobem je zapojovat do výuky, do jaké míry jim upravovat kurikulum a jak přistupovat k jejich hodnocení. 6. Nižší akademické nároky a mírnější hodnocení ze strany učitelů se promítají do pohledu rodičů a žáků, kteří českou školu ve srovnání s ukrajinskou hodnotí jako snazší. Rodiče snahu škol o sociální adaptaci akceptují, ale zdůrazňují zájem o adaptaci akademickou. 7. Přijímací zkoušky na střední školy jsou vedením škol, učiteli a rodiči vnímány jako kritický bod pro další vzdělávání ukrajinských žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info