Informace o publikaci

Metodika chronotopické typologizace

Autoři

MULÍČEK Ondřej LÍSKOVEC Radim

Rok publikování 2022
Druh Projekty výzkumu a vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Podstatou procesu chronotopické typologizace je odvození typického časoprostorového rytmu (rytmického profilu) počtu přítomných osob pro prostorové jednotky na území ČR neboli také identifikace tzv. chronotopů. V rámci metodiky je jako výchozí použita čtvercová síť 250 x 250 metrů, která umožnuje analýzu libovolných administrativních a funkčních prostorových jednotek (např. metropolitní oblasti). Definice rytmických profilů vychází z teoretických přístupů geografie času a jejich konstrukce je prováděna na základě rozpoznání časoprostorových příznaků elementů (areas) a souboru rytmizátorů (pacemakers), které se v dané buňce gridu fakticky nachází. Principem metodiky chronotopické typologizace je použití vícezdrojové procedury a strojového učení k tomu, aby na základě vložení vlastních volitelných parametrů bylo možné tento způsob zautomatizovat a opakovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info