Informace o publikaci

Alginate/chitosan hydrogel particles for site-specific thymol delivery to the colon

Logo poskytovatele
Název česky Hydrogelové částice na bázi alginátu a chitosanu pro specifické podávání thymolu do tlustého střeva
Autoři

PAVELKOVÁ Miroslava KUBOVÁ Kateřina MUSELÍK Jan VYSLOUŽIL Jakub ČUBOVÁ URBANOVÁ Martina BRUS Jiří VETCHÝ David

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Cílem této práce bylo vytvořit kompozitní hydrogelové částice na bázi dvou opačně nabitých polymerů, alginátu sodného a chitosanu, připravené vnější iontovou gelací. Formulace lékové formy jako nosiče samoemulgujícího systému (SES) byla zaměřena na doručení nerozpustného léčiva thymolu do distálních částí GIT. Byl zkoumán vliv několika formulačních proměnných (poměrné množství tripolyfosfátu a alginátu sodného, typ chitosanu a množství inkorporovaného SES na morfologické vlastnosti, bobtnavost, obsah thymolu a in vitro profily rozpouštění po dobu 6 hodin. Nejdelší uvolňování thymolu bylo zajištěno při použití vyššího poměru tripolyfosfátu a alginátu sodného a především při vyšším množství inkorporovaného SES. Je však nutné provést hlubší studii o možném využití při léčbě střevních zánětů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info