Informace o projektu
Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spektrem biologické aktivity k terapii sliznic (22-03187S)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-03187S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Polysacharidy jsou esenciální biomakromolekuly, které ve všech živých formách mají důležité biologické funkce. Široká škála farmakologických aktivit (protinádorové, antimikrobiální,
antioxidační, antivirové či hypoglykemické) z nich činí jednoho z nejslibnějších kandidátů v biomedicínských a farmaceutických oborech. Klíčovou vlastností umožňující jejich rozmanité aplikace je schopnost polysacharidů reagovat na fyzikální podněty a ochota k chemickým a strukturním přeměnám vedoucí k požadovaným vlastnostem. Prioritou terapeutických požadavků ve farmaceutické technologii je cílená příprava lékových forem s řízenými fyzikálněchemickými vlastnostmi z hlediska místa dodání a rychlosti uvolňování léčiv. Cílem je vytvořit
nové inteligentní nosiče léčiv s využitím farmakologických aktivit polysacharidů v kombinaci s jejich schopností reagovat na vnější stimuly a měnit svou vnitřní strukturu. Záměrem projektu je
skrze detailní strukturní analýzu nalézt, pochopit a definovat vztahy samouspořádávacích procesů v systémech léčivo–polysacharidy, jež vedou k farmaceuticky žádané aktivitě.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info