doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

přednostka ústavu – Ústav farmaceutické technologie


korespondenční adresa:
Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Základní údaje

Akademické a řídicí funkce

Fakulta / Pracoviště MU Ústav farmaceutické technologieFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení přednostka ústavu

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Farmaceutická fakulta
Ediční rada (vědecká redakce) Farmaceutická fakulta
Etická komise Masarykova univerzita
Kolegium děkana Farmaceutická fakulta
Oborová rada Farmaceutická technologie
Pharmaceutical Technology
Pedagogická komise Farmaceutická fakulta
Programová rada Farmacie (magisterské studium)
Pharmacy (magisterské studium)
Rada pro vnitřní hodnocení Masarykova univerzita
Vědecká rada Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav farmaceutické technologieFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení docentka
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 233198
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info