Informace o publikaci

Non-linear regression analysis of in vitro dissolution data: Development of particulate systems containing thymol

Logo poskytovatele
Název česky Nelineární regresní analýza in vitro Disolučních dat: Vývoj částicových systémů obsahujících thymol
Autoři

MUSELÍK Jan KUBOVÁ Kateřina PAVELKOVÁ Miroslava VYSLOUŽIL Jakub VETCHÝ David

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Cílem této experimentální studie bylo zhodnotit chování samoemulgujících biopolymerních mikročástic s obsahem thymolu při uvolňování in vitro. K objasnění kinetiky a mechanismu uvolňování thymolu z různých typů biopolymerních částic byla použita nelineární regresní analýza. Bylo zjištěno, že použité tvrdící médium významně ovlivňuje proces uvolňování léčiva. Vzorek S1 (tvrdící médium CaCl2) vykazoval uvolňování podle kinetiky prvního řádu a mechanismu odpovídajícího anomálnímu transportu. Vzorek S2 (tvrdící médium CaCl2:ZnCl2) vykazoval uvolňování podle kinetiky nultého řádu a mechanismu uvolňování řízeného bobtnáním. Vzorek 3 (tvrdící médium ZnCl2) představuje superpozici více stavů z hlediska kinetiky uvolňování a mechanismu odpovídajícího Super Case II transportu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info