Informace o publikaci

Člověk jako dílo ve smyslu autorského zákona

Autoři

KOUKAL Pavel

Rok publikování 2023
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se týká problematiky pojetí vzhledu člověka a jeho případné autorskoprávní ochrany. Autor se v článku zabývá rozdílem mezi autorskoprávní ochranou a všeobecnými osobnostními právy. V dané souvislosti zmiňuje rozdíl mezi předmětem soukromých práv (nehmotnou věcí v právním smyslu) a subjektem práv. Na podkladě soudního sporu ve věci Eva & Adele, který rozhodovaly německé soudy, dospívá autor k závěru, že vzhled člověka, byť by byl sebevíce originální, tvoří součást lidské osobnosti a je chráněn všeobecnými osobnostními právy (§ 81 a § 84 ObčZ), nikoliv autorským právem. Autorským právem mohou být chráněny jednotlivé umělecké aplikace využívající originální vzhled umělce, například v podobě konkrétních obrazů, skečů, scének, gagů apod. Kromě toho připadá do úvahy také ochrana fotografií či audiovizuálních děl. Nicméně vzhled osoby, který tato osoba běžně používá, tvoří součást její osobnosti a podléhá tak ochraně všeobecných osobnostních práv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info