Informace o publikaci

ADHD v seniorském věku : Povaha, specifika, dopady

Autoři

SNOHOVÁ Alexandra VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Konference Stárnutí 2023 : Sborník příspěvků 6. gerontologické mezioborové konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www sborník - full text
Klíčová slova Attention deficit hyperactivity disorder; aging; invisibility in care services
Přiložené soubory
Popis Tento článek se zabývá tématem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) u starších osob a před-stavuje různé dimenze tohoto fenoménu ze sociologického hlediska. Naším záměrem je představit a pojmenovat různé oblasti, které se s ADHD u starších osob pojí, jako je například otázka diagnostiky, kdy se příznaky ADHD mohou překrývat s jinými diagnózami nebo s kognitivním poklesem jako tako-vým, což může vést k diagnostické nejistotě pramenící z velké části z nízké informovanosti o tomto jevu. Představíme také problematiku léčby a jejích přínosů a rizik u starších osob nebo otázku gende-ru, která hraje zásadní roli při diagnostice a léčbě a také určuje celkové prožívání života s ADHD. Bu-deme také diskutovat o tom, jak může zejména nediagnostikované a neléčené ADHD určovat životní dráhu člověka, jaké výzvy a důsledky přináší konkrétně pro život seniorů a co může znalost diagnózy a s ní spojená podpora přinést do života lidí. V neposlední řadě se také dotkneme role, kterou může ADHD a zohlednění neurodiverzity obecně hrát v systému poskytování sociálních a zdravotních slu-žeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, kterému se v současné době nevěnuje téměř žádná po-zornost, na rozdíl od široké oblasti výzkumu ADHD u dětí a mladých dospělých, bude hlavním cílem tohoto příspěvku vyzvat ke zkoumání povahy, specifik a dopadu ADHD v pozdějších fázích života a u specifické generační skupiny, která svou "diagnózu" teprve začíná objevovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info