Informace o publikaci

Senioři v krizích a otázka věkové přátelskosti složek integrovaných záchranných systémů

Logo poskytovatele
Autoři

NEDVĚDOVÁ Světlana VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Konference Stárnutí 2023 : Sborník příspěvků 6. gerontologické mezioborové konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www sborník - full text
Klíčová slova rescue systems; ageing population; natural disasters
Přiložené soubory
Popis Ve světových populacích včetně té české dochází k bezprecedentnímu nárůstu počtu osob ve vyšším věku. Tento nárůst se projevuje i ve zvýšení podílu starších osob mezi klienty složek Integrovaného záchranného systému (IZS), jejichž působením jsou individuální krize (úrazy, domácí násilí, pohřešované osoby) a krize středního i velkého rozsahu, spojené (nejen) s klimatickými změnami (např. tornáda, záplavy, pandemie apod.). Ze zahraničních studií vyplývá, že krize postihují seniory a seniorky obzvlášť tíživě. Zatímco fyzicky a kognitivně zdravý senior s aktivní sociální sítí je během krizí vystaven rizikům obdobně jako zbytek populace, křehký, sociálně izolovaný a na domov vázaný senior či seniorka se stává extrémně zranitelným/zranitelnou. Záchranným složkám v České republice však chybí jednotná metodika, pomocí níž by došlo k zajištění, posílení a někdy i samotnému zavedení principů věkové přátelskosti poskytovaných služeb a intervencí v období krizí. Náš příspěvek si klade za cíl na tento problém začít upozorňovat pojmenováním hlavních oblastí tzv. age-friendly přístupu. Ptáme se tedy, v jakých oblastech je možné se nechat inspirovat zahraniční praxí. Konkrétně v příspěvku představujeme dva manuály ze zemí, které se s krizemi potýkají pravidelně (USA, Japonsko), a příručku organizace HelpAge International, dlouhodobě se věnující problematice stárnutí a boji proti ageismu. U daných materiálů doporučujeme zvážení jejich adaptace pro české prostředí, v němž jsou stávající příklady dobré praxe především lokálního charakteru. Závěrem naznačujeme bariéry, které mohou bránit v implementaci potřebných opatření, a otevíráme otázku širších debat o etických a lidskoprávních souvislostech ochrany života ve vyšším věku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info