Informace o publikaci

Pohřební ritus Slovanů v období Avarského kaganátu. In JAGOŠOVÁ, Lucie a Pavol TIŠLIAR (eds.). Slované: život a smrt v raném středověku (materiály a statě)

Autoři

PLEVA Tomáš

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pohřební rituály starých Slovanů představují jednu z nejdůležitějších archeologických otázek. Vzhledem k absenci písemných dokladů slovanské provenience nám zůstává jen velmi málo informací, na jejichž základě bychom mohli lépe popsat slovanskou kulturu a rekonstruovat život Slovanů mezi 5. a 9. stoletím na území, kde postupně vznikala a zanikala Velká Morava. V tomto případě se současní badatelé snaží zjistit více na základě dochované hmotné kultury, které se naštěstí díky pohřbům dochovalo poměrně hodně. Tento příspěvek popisuje, jaké typy pohřebního ritu byly ve sledovaném období 6.-8. století na území budoucí Velké Moravy typické a jaké hlavní faktory ovlivňovaly jejich vývoj. Na základě přehledu literatury vymezuje, co jsme schopni interpretací hrobových nálezů zjistit o pohřebních zvyklostech starých Slovanů, a definuje dosavadní hranice našeho poznání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info