Informace o publikaci

Pohřební ritus v období velkomoravském a povelkomoravském. In JAGOŠOVÁ, Lucie a Pavol TIŠLIAR (eds.). Slované: život a smrt v raném středověku (materiály a statě)

Autoři

VESELÁ Blanka

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato práce se zabývá pohřebním ritem - jak Slované žijící v oblasti dnešní Moravy a Čech zacházeli se svými mrtvými v období velkomoravském a pohřebním. Práce představuje použitou periodizaci pro dané období a stručně popisuje typy pohřebních obřadů, které Slované používali (kremace, inhumace, mohylové pohřby, ploché hroby a jejich kombinace). Podrobněji je popsán způsob pohřbívání zemřelých a úprava hrobů, podoba pohřební výbavy a změny v jejím obsahu, jakož i způsob pohřbívání v souvislosti s postupným šířením křesťanství v dané oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info