Informace o publikaci

Stimulative Effects of Lupinus sp. and Melilotus albus Underseed on the Photosynthetic Performance of Maize (Zea mays) in Two Intercropping Systems

Název česky Stimulační účinky podsevu Lupinus sp. a Melilotus albus na fotosyntetický výkon kukuřice (Zea mays) ve dvou systémech pěstování meziplodin
Autoři

LANG Jaroslav VÁCZI Peter BARTÁK Miloš HÁJEK Josef KINTL Antonín ZIKMUNDOVÁ Barbora ELBL Jakub

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Agronomy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www full text available on
Doi http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13010163
Klíčová slova fast chlorophyll fluorescence transients; light response curves; primary photosynthetic processes; white sweetclover
Popis Za účelem vyhodnocení vlivu fotosyntetických procesů na výnosy meziplodinového systému složeného z kukuřice (Zea mays), Lupinus sp. a Melilotus albus byly na jižní Moravě (Česká republika) navrženy a provedeny tři ošetření formou agronomických pokusů. Ošetření zahrnovala samotnou kukuřici (SM), kukuřici s Lupinus sp. (ML) a kukuřici s melilotem polním (MM). Na těchto třech ošetřeních byly po dobu 20 dnů v pozdně letním období sledovány fotosyntetické procesy kukuřice Zea mays pomocí několika metod fluorescence chlorofylu. Analýza rychlých přechodů fluorescence chlorofylu (OJIP) ukázala, že kapacita fotochemických fotosyntetických reakcí ve fotosystému II (FV/FM), stejně jako rychlost fotosyntetického transportu elektronů (ET0/RC), poklesla v reakci na čtyřdenní epizodu extrémně teplých dnů s plným slunečním svitem. Podobně poklesl i index výkonnosti (PI), ukazatel celkové vitality rostlin. Epizoda aktivovala ochranné mechanismy ve fotosystému II (PSII), což vedlo ke zvýšení tepelné disipace. U většiny fotosyntetických parametrů Z. mays se jejich hodnoty u jednotlivých ošetření snížily v následujícím pořadí: MM, ML, SM. Meziplodinové systémy MM a ML měly pozitivní vliv na primární fotosyntetické parametry u Z. mays.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info