Informace o publikaci

Intangible Cultural Heritage in the discourse of social correction

Název česky Nehmotné kulturní dědictví v diskurzu společenské korektnosti
Autoři

PAVLICOVÁ Martina UHLÍKOVÁ Lucie

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V 90. letech, kdy se ukázalo, že propojenost světa za pomoci moderních technologií vede k růstu globální kultury, ale také k posilování lokálních kulturních projevů, vstoupila platforma nehmotného kulturního dědictví do širšího mezinárodní vědomí. V UNESCO se rozvíjí s různou intenzitou od 60. let 20. století a pevný institucionální základ získal zejména přijetím Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví (2003). Výklad pojmu nehmotné kulturní dědictví nebyl od počátku zcela jednotný z důvodu odlišného sociokulturního vývoje v různých zemích. To nakonec spíše podpořilo myšlenku zachování rozmanitosti světových kultur a jejich rovného postavení. Důraz na lidská práva, etiku a lidskou svobodu, který se v liberálních společnostech výrazně prosazuje, však začíná s (různou) intenzitou ovlivňovat koncept nehmotného kulturního dědictví, který v mnoha zemích včetně České republiky, se rozrůstalo úzké spojení s myšlenkou zachování prvků lidové tradice. To vyvolává aktuální otázku, jak nakládat s kulturními statky, které se mohou jevit jako problematické kvůli diskurzu společenské korektnosti. Existuje nějaká hranice, kterou nelze s ohledem na zachování kulturního dědictví jako dědictví předků překročit? A kdo je vlastně arbitrem kontroverzních momentů souvisejících se změnou společenských nálad a určováním nových interpretací minulosti?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info