Informace o publikaci

Češkijat glagol "tunelovat" i negovite derivati – simvol na ikonomičeskata prestăpnost ot 90-te godini na 20-ti vek v Čechija

Název česky České sloveso "tunelovat" a jeho deriváty – symbol hospodářské kriminality 90. let 20. století v Česku
Autoři

KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Balkanistic Forum = Balkanističen Forum
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www záznam v CEEOL
Doi http://dx.doi.org/10.37708/bf.swu.v32i2.16
Klíčová slova Czech language; Czech verb; tunelovat
Přiložené soubory
Popis Změna společenských a politických poměrů v Československu a poté v samostatném Česku po roce 1989 způsobila výraznou dynamiku v tvorbě nových slov a výrazů či rozšiřování významu slov již existujících. Symbolickým představitelem vzniku nových slov a významů je sloveso "tunelovat" a jeho odvozeniny (tunelování, tunelář aj.), které se začaly používat k popisu určitého způsobu realizace hospodářské kriminality, jehož prostřednictvím se privilegovaní jedinci z dob komunistického totalitního režimu díky svým vazbám, finančnímu zabezpečení z minulosti a podnikatelskému cynismu stali v nových podmínkách svobody privilegovanou vrstvou společnosti. Článek představuje lingvistickou analýzu inkriminovaného výrazu a jeho odvozenin z hlediska lexikální sémantiky, slovotvorby a četnosti užívání. Analýza je založena na relevantní vědecké literatuře, ale využívá též data z Českého národního korpusu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info