Informace o publikaci

The associations between interoceptive awareness, emotion regulation, acceptance, and well-being in patients receiving multicomponent treatment : a dynamic panel network model

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Vztahy mezi interoceptivní pozorností, emoční regulací, přijetím symptomů a well-beingem u pacientů v multi-komponentové léčbě : dynamický panelový síťový model.
Autoři

KLOCEK Adam ŘIHÁČEK Tomáš

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www article - open access
Doi http://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2023.659
Klíčová slova psychotherapy; well-being; emotion regulation; interoceptive awareness; acceptance
Přiložené soubory
Popis Mechanismy změny reprezentují klíčovou součást psychoterapeutického procesu. Tato studie zkoumá, nakolik mohou být síťové modely využity k testování mechanismů změny na skupinové úrovni. Druhotným cílem této studie je zjištění, které z hypotetizovaných mechanismů změny (emoční regulace, interoceptivní pozornost, přijetí symptomu) souvisí se změnami v psychologickém well-beingu. Vzorek obsahoval dospělé pacienty trpící psychickými obtížemi (N=444; 70 % žen) ze 7 klinických zařízení v České republice, kteří podstupovali skupinovou multi-komponentovou léčbu založenou z velké části na psychodynamické psychoterapii (trvající od 4 do 12 týdnů v závislosti na klinice). Data byla sbírána týdně pomocí MAIA, ERSQ, CPAQ-S a ORS nástrojů (v anglické verzi anotace plné znění). Panelová data byla explorována pomocí lag-1 longitudinal network modelu. Fit finálního modelu ořezaného o nesignifikantní vazby byl adekvátní. Byly odhadnuty tři sítě: temporální, kontemporální a mezi-subjektová. Nejvíce centrálním uzlem byla modifikace negativních emocí. Mechanismy, které byly pozitivně asociované s well-beingem zahrnovaly modifikaci, připravenost ke konfrontaci s negativními emocemi, přijetí operacionalizované jako užití si aktivity navzdory symptomu, a důvěra v tělesné signály. Přijetí negativních emocí bylo negativně asociováno s well-beingem. Nepřímé vazby k well-beingu byly pozorovány u uzlů: všimnutí si tělesných signálů, netrápení se z tělesných signálů a seberegulace. Závěrem, využití síťového přístupu k modelování panelových dat napomohlo generovat nové hypotézy pro budoucí výzkum a praxi, ku příkladu, well-being lze nazírat jako aktivní mechanismum nejen jako pasivní outcome v psychoterapii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info