Informace o publikaci

The Transformation of Parent-Child Leisure Time in Primary School During the COVID-19 Pandemic

Název česky Proměna společně tráveného volného času rodiče s dítětem na prvním stupni ZŠ během pandemie COVID-19
Autoři

STŘÍTESKÁ Monika ČECH Tomáš HRADILOVÁ Jana

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.iclel.com/iclel-23-publications
Klíčová slova Leisure time; Parent – child interaction; Primary school; Covid-19 pandemic
Popis Příspěvek se zabývá proměnou volného času rodičů a dětí na základní škole v období pandemie COVID-19. Cílem příspěvku je analyzovat proměnu společně tráveného času rodičů doma během pandemie s alespoň jedním dítětem na základní škole od 1. do 4. třídy. Každá rodina se s pandemií vyrovnávala jinak a tato situace jinak ovlivnila jejich volný čas. Samotná Česká republika patřila k zemím, které měly nejdéle zavřené školy a volnočasová zařízení a ochranná opatření byla velmi přísná. Všechny výše uvedené skutečnosti měly samozřejmě dopad na duševní zdraví dospělých i dětí, a pokud lze z výzkumů vyčíst, jednalo se ve většině případů o negativní jevy. Pro tento projekt jsme vybrali ty rodiče, kteří současně pracovali v domácnosti a starali se alespoň o jedno dítě v dálkovém studiu. Jsou zde tedy dva významné faktory. Prvním z nich je, že rodič byl s dítětem v téměř nepřetržitém kontaktu. Navíc nepřišli o práci, takže do rodiny stále plynul příjem a obvykle nevznikla žádná finanční krize. Výzkum byl plánován jako kvalitativní a data byla získána prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru mezi rodiči. výzkumný vzorek zahrnuje 5 žen (4 učitelky a 1 neučitelku), které měly vždy alespoň jedno dítě v distančním vzdělávání. K analýze zjištěných informací bude použita metoda zakotvené teorie, která zahrnuje otevřené, axiální a selektivní kodování. Data budou podrobeny další analýze se závěry pro případný budoucí výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info