Informace o publikaci

Archeologický výzkum úvozových cest u Dolního Němčí v kontextu historických stezek v prostoru jihovýchodní Moravy

Autoři

AUGUSTINOVÁ Klára BARTÍK Jaroslav

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/104877132/Archeologick%C3%BD_v%C3%BDzkum_%C3%BAvozov%C3%BDch_cest_u_Doln%C3%ADho_N%C4%9Bm%C4%8D%C3%AD_v_kontextu_historick%C3%BDch_stezek_v_prostoru_jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Moravy_Archaeological_Excavation_of_Sunken_Lanes_near_Dol
Klíčová slova South-East Moravia; Late Middle Ages; Early Modern Period; sunken lanes; rescue archaeological excavation
Přiložené soubory
Popis Studie prezentuje výsledky záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Dolní Němčí – „Průhon“/„Kráčinky“ realizovaného v roce 2018. V prostoru zkoumané plochy byly doloženy celkem tři chronologické horizonty lidských aktivit, přičemž předkládaná studie se zabývá tím nejmladším, a to dvěma relikty úvozových cest fungujících v období pozdního středověku až novověku. Získané poznatky jsou pak zasazeny do širšího kontextu historických stezek v prostoru jihovýchodní Moravy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info