Informace o publikaci

Jedna kultura, dva pohledy. Obřadní a obyčejová kultura moravských Valachů v interpretacích česko- a německojazyčného vlastivědného a národopisného výzkumu

Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Etnografická oblast moravského Valašska a jeho kulturní specifika poutaly již od druhé poloviny 18. století pozornost intelektuálů z řad cestovatelů, publicistů, osvícensky smýšlejících úředníků i příslušníků kléru. Mnozí zůstávali v užívání jazyka, v němž publikovali, nevyhranění, dle potřeby a okolností užívali češtinu i němčinu. V průběhu 19. století je patrné, že se kultura moravského Valašska přesouvá do středu zájmu především českých badatelů, německé texty vznikají spíše v rámci celozemských přehledů, popř. obecnějších prací o regionu nebo některé lokalitě. K patrné změně dochází od 30. let 20. století, kdy se kultura některých etnografických regionů Moravy (zvl. Hané a Valašska) stává opět předmětem výzkumu německojazyčného národopisu a jeho konceptu tzv. kmenového národopisu (stammheitliche Volkskunde). Tyto tendence gradují v první polovině 40. let, kdy vedle několika rigorózních prací obhájených na Německé univerzitě v Praze vzniká i samostatná katedra zaměřená na kmenové dějiny a národopis Moravy (Lehrstuhl für Volkskunde und Stammesgeschichte Mährens). Komparativně pojatý příspěvek analyzuje uplatňovaných přístupů a interpretací (popř. desinterpretací) německo- a českojazyčného národopisného výzkumu obyčejové a obřadní kultury moravského Valašska především v kontextu 30. let.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info