Informace o publikaci

Paratexte, ohne die es keine Literatur gäbe. Zur Rezeption des Werkes von Paul Celan und der Funktion von Paratexten in der totalitären Tschechoslowakei (1948–1989)

Logo poskytovatele
Název česky Paratexty, bez kterých by nebyla literatura. K recepci díla Paula Celana a funkci paratextů v totalitním Československu (1948–1989)
Autoři

PYTLÍK Petr

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostravienis Studia Germanistica
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Přímý odkaz na text
Doi http://dx.doi.org/10.15452/StudiaGermanistica.2023.32.0006
Klíčová slova Czechoslovakia; literature in totalitarian regime; paratexts; Paul Celan; reception studies
Popis Recepce německy psané literatury v Československu po druhé světové válce byla (a stále je) problematická, oscilovala mezi averzí k historickým událostem, které po roce 1948 stále rezonovaly v české kultuře a společnosti, a zájmem díky intenzivním kulturním kontaktům mezi německým jazykovým prostorem a Československem. Recepce děl Paula Celana byla o to složitější, že židovská problematika byla komunistickým režimem z velké části považována za nežádoucí. Režim byl oficiálně pouze antisionistický, ale de facto, jak známo, to znamenalo antisemitský. V tomto článku se autor zabývá opomíjenou stránkou překvapivé historie recepce Celanových básní v Československu v letech 1945–1989 (s krátkým exkurzem do období 1990–2020) – totiž na „zprostředkovatelskou funkci“ paratextů v totalitnímu režimu. První část stručně představuje definici pojmu „paratext“ a nastiňuje funkci tohoto typu textu (s přihlédnutím ke specifické situaci, v níž se literatura v socialistickém Československu nacházela). Následující část ilustruje „zprostředkovatelskou funkci“ paratextů v československém a českém vydání Celanových básní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info