Informace o publikaci

Anxiety and ritualistic behavior in economic decision making

Název česky Úzkost a ritualizované chování v ekonomickém rozhodování
Autoři

KRÁTKÝ Jan

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Bohaté a organizované rituály přitahují pozornost již od počátku etnografické práce. Rituály si však postupně získávají i zájem evolučně inspirovaných teoretiků lidského chování a objevují se v populárních výstupech. Stále častěji slýcháme ptát se, jaké jsou výhody rituálního chování a jaké faktory nás motivují k jejich provádění? Inspirováni dnes již klasickými pozorováními zdokumentovanými Malinowským a s poukazem na nedávný vývoj kognitivních mechanismů, které pravděpodobně přispívají k reprodukci rituálního chování, pracujeme na výzkumných paradigmatech, jejichž cílem je izolovat a zkoumat závislosti psychologických a fyziologických faktorů, které jsou základem rituálního chování. Mezi dalšími základními faktory zaujímá přední místo stres a úzkost. Stres mění projevy směrem k větší repetitivnosti, omezuje rozsah repertoáru chování a vede k větší předvídatelnosti. Pravděpodobně nás nutí více riskovat a brzdí naši schopnost objevovat nové myšlenky a cesty. V sérii kontrolovaných studií jsme se pomocí standardizovaných měřítek používaných v ekonomii a kontroly hormonálních hladin zaměřili na zkoumání vztahů mezi těmito faktory. První studie využívá přirozeně se vyskytující hormonální výkyvy u žen, které by podle hypotézy o ovulačním posunu měly vést k odlišným vzorcům chování. Ve druhé studii jsme použili umělý, ale navyklý rituál a ptali jsme se, zda takový rituál může být zdrojem ochrany před averzivní úzkostí Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info