Informace o publikaci

Analysis of the relationship between body weight, coronary flow and type of ventricular event after ischemia – reperfusion injury on isolated rat hearts

Název česky Analýza vztahu mezi tělesnou hmotností, koronárním průtokem a typem komorové příhody po ischemii – reperfuzním poškození na izolovaných srdcích potkana
Autoři

AKSU Ahmet Davut HLOŽKOVÁ Jana SCHEER Peter BRHELOVÁ Eliška

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Ex vivo a translační výzkum vyžaduje další experimentování a lepší pochopení srdečních modelů pro vnímání relativity mezi srdeční polymorfologií a maligními ventrikulárními arytmiemi. V naší studii jsme se zaměřili na analýzu toho, jak tělesná hmotnost, koronární průtok a indukce komorových arytmií mohou souviset navzájem. Náš model jsme použili pro zavedení I-R poranění, které obsáhne 15 minut stabilizace následovaná 40 minutami ischemie s 5 minutami reperfuze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info