Informace o publikaci

Od tradiční lidové kultury k nemateriálnímu kulturnímu dědictví

Autoři

DRÁPALA Daniel PAVLICOVÁ Martina

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Zkušenosti s vedením seznamů UNESCO i národních seznamů nemateriálního kulturního dědictví i lepší porozumění Úmluvě nás vedou k přehodnocení definice NKD podle metodického pokynu MK ČR (a návazně na to krajských metodik). Úmluva nestanovuje výčet oblastí NKD jako uzavřený, naopak umožňuje, aby jej státy upravily podle svých vlastních potřeb. Na základě toho MK ČR zúžilo oblast NKD pro potřeby vedení Seznamu na projevy tradiční a lidové kultury a později ji specifikovalo ještě úžeji vynětím spojky a jako projevy tradiční lidové kultury. Praxe však ukazuje, že NKD naší země se skládá z řady prvků, jež nelze definovat jako lidové, nicméně společenství nositelů je předávají z generace na generaci, silně se s nimi identifikují a tyto prvky plní v jejich životě důležité kulturní i sociální funkce. Příspěvek se zamýšlí, zda je definice NKD podle metodického pokynu stále relevantní, nakolik se aktuální pojetí NKD rozchází s interpretací státní správy a samosprávy v ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info