Informace o publikaci

Depot spirálového šperku střední doby bronzové z Kostic

Autoři

ŠABATOVÁ Klára HAVLÍKOVÁ Markéta KALČÍK Libor PLCHOVÁ Soňa PŘICHYSTALOVÁ Tereza

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pravěk Nová Řada
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.uapp.cz/pravek
Klíčová slova Moravia; Middle Bronze Age; spiral jewellery; hoard; use-wear analysis; reconstruction
Popis Nově objevený hromadný nález bronzové industrie z Kostic byl na základě laboratorní, dokumentační a typologické analýzy rekonstruován do podoby šesti kusů spirálového šperku a zlomku čepele doprovázeného relikty keramické nádoby. Depot byl datován do staršího nebo středního stupně střední doby bronzové a dán do souvislosti s analogickými nálezy v Podunají. Traseologická analýza dokumentovala výrobní, funkční i postdepoziční změny. Doložena byla záměrná deformace některých bronzových artefaktů. Rozbor analogií tvarů a výzdoby poukazuje na možnou souvislost s výrobním centrem v Karpatské kotlině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info