Informace o publikaci

ELEKTROANALÝZA INSULINU NA NANOKOMPOZITNÍCH ELEKTRODÁCH

Autoři

TRNKOVÁ Libuše TŘÍSKOVÁ Iveta

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4332/4279
Doi http://dx.doi.org/10.54779/chl20230551
Klíčová slova insulin; tyrosine; electrochemistry; sensor; nanoparticles; nanocomposite; modified surfaces
Popis Článek si všímá posledních prezentovaných prací sproblematikou elektrochemické detekce insulinu a předkládá kri-tický pohled na výzkum a vývoj jeho elektrochemických neenzymových senzorů. Monitoruje vliv experimentálních podmí-nek na insulinový oxidační signál a zamýšlí se nad katalytickými efekty nanočástic či nanokompozitů deponovaných na površích elektrochemického snímače.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info