Informace o publikaci

The cult of Iupiter Dolichenus in the Central European Barbaricum? “Újezd u Rosic – Hlohovec – Berlin-Lichtenberg”

Název česky Kut Iova Dolichénského ve středoevropském barbariku? “Újezd u Rosic – Hlohovec – Berlin-Lichtenberg”
Autoři

JÍLEK Jan NEJEDLÁ Alena KVETÁNOVÁ Ivana SELUCKÁ Alena LUKEŠ Ladislav

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www stránky nakladatelství: degruyter a časopisu PZ
Doi http://dx.doi.org/10.1515/pz-2023-2008
Klíčová slova Iupiter Dolichenus; Mars; iconography; Roman relief-decorated protective armour; Roman provinces; Barbaricum; Moravia; Slovakia; Germany; votive deposits; elemental and material analysis; tin brass
Popis Studie hodnotí a interpretuje nový nález zlomků dolichénské trojúhelníkovité votivní desky z Újezdu u Rosic, okr. Brno-venkov (Morava, Česká republika), který zasazuje do kontextu středoevropského barbarika a římského středního Podunají. Autorský kolektiv předkládá revizi starších nálezů (bronzové sošky z Vlastivědného muzea v Hlohovci na Slovensku a z Berlína-Lichtenbergu v Německu) a rovněž prvkovou a materiálovou analýzu památky z Újezdu u Rosic. V případě zlomků desky se podařilo prokázat úzkou spojitost s reliéfně zdobenými částmi římské ochranné zbroje. Jedná se především o aspekty technologické, výzdobné a chronologické. Nový nález tak můžeme datovat do intervalu od poloviny 2. století do počátků třetího věku. Prvková analýza potvrdila pocínování na hladkém povrchu desky vyrobené z cínové mosazi. Interpretace nálezu v nitru barbarika je zatím spíše opatrná. Zlomky trojúhelníkovité votivní desky z Újezdu u Rosic díky své izolovanosti v krajině svědčí spíš než o ztrátě o dokladu rituálního chování místních barbarských populací. Její přítomnost vně římské hranice lze hypoteticky spojit s událostmi markomanských válek, případně s obdobím neklidu mezi germánskými kmeny a římskou mocí za pozdních Severovců.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info