Informace o publikaci

Eyes of an Octopus: The healing potential of graphic novels depicting trauma

Název česky Oči chobotnice: Léčivý potenciál grafických románů zobrazujících trauma
Autoři

STEHLÍKOVÁ Karolína

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V posledních letech se skandinávské grafické romány zabývají otázkami duševního zdraví, zejména ve vztahu k depresi, úzkosti a traumatu. Tato díla často zkoumají obtížná témata, jako jsou důsledky zneužívání, násilí a ztráty. Autorka si klade za cíl představit způsob zobrazení duševních traumat ve vybraných skandinávských grafických románech pro dospělé (Lene Ask, Anja Dahl Overbye, Allan Hansen) a prozkoumat jejich léčebný potenciál. Na základě teorie sdílené autory knihy Languages of Trauma: History, Memory and Media (University of Toronto Press, 2021), totiž že média zrcadlí, konstruují nebo zpochybňují subjektivní traumatické vzpomínky a jsou schopna transformovat a alegorizovat minulost traumatizovaných formou re-enactementu, re-animace či aktivací traumatizujících situací se autorka snaží zodpovědět následující otázky: Je grafický román vhodným médiem k prezentaci traumatu? Nabízejí vybraná díla nějakou formu katarze?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info