Informace o publikaci

Melniková-Papoušková, Gamza a Kurš. Kulturní transmise Stanislavského systému v meziválečném Československu

Autoři

MUSILOVÁ Martina

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2023-2-6
Klíčová slova Melniková-Papoušková; Gamza; Kurš; Stanislavsky; acting; Stanislavsky system
Popis Studie se věnuje třem osobnostem meziválečného období českého divadla, které přinášejí první informace o Stanislavského systému herecké tvorby a pedagogiky. Překladatelka Naděžda Melniková-Papoušková seznamuje českou divadelní veřejnost se základními koncepty systému na počátku dvacátých let minulého století, kdy v ČSR působí ruské mchatovské skupiny. Vladimír Gamza, herec a režisér, ctitel Moskevského uměleckého divadla a jeho Prvního studia, rovněž těží ze své osobní zkušenosti s ruským divadlem. V roce 1928 se seznamuje se Stanislavského knihou Můj život v umění a ve svém deníku převádí některé pojmy systému do češtiny. Režisér Antonín Kurš se s ruským, respektive sovětským divadlem seznamuje ve třicátých letech, v době prosazování doktríny socialistického realismu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info