Informace o publikaci

Kondice a kognice; Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU

Autoři

MUSILOVÁ Martina

Rok publikování 2023
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ústředním tématem konference je nabývání psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci v perspektivě kognitivních věd. V umění, stejně jako v pedagogice a jiných humanitních oborech jsou nejpodstatnějšími mohoucnostmi ty, které mají povahu kondice a které nelze kumulovat a konzervovat. Zásadní otázkou proto je, jak dochází k probouzení, nabývání, rozvíjení, zpřesňování či naopak ztrácení určité psychosomatické kondice. S tím souvisí i problematika tělové paměti, zaměření a udržení pozornosti, uvolnění a soustředění, vnímání a sebevnímání. Téma konference se otevírá i otázkám reflexe a sebereflexe studentů i pedagogů, zvědomování, verbalizace a verifikace zkušenosti získané v procesu studia. Významným tématem je tak užívání konceptuálních metafor pedagogy i studenty v edukačním procesu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info