Informace o publikaci

Příspěvek k vývoji kvalitativních standardů ve farmacii

Autoři

AMBRUS Tünde

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Kvalita je jednou ze základních požadovaných vlastností léčiv a její kontrola, resp. kontinuální dohled nad jakostí léčiv a procesů, které tento atribut ovlivňují, patří mezi tradiční profesní aktivity farmaceutů-lékárníků. V čase se však v závislosti od vývoje věd, vzdělanosti, ale i organizace poskytování zdravotní péče a ekonomických možností měnily metody, přístupy a stupeň organizovanosti farmaceutické kontroly. Základními standardy v této oblasti se v raném novověku staly lékopisy, dispenzatoria a jim podobné závazné sbírky odborných norem. Cílem příspěvku je představit vývoj lékopisných požadavků ve středoevropském regionu na kvalitu léčiv prostřednictvím detailní charakteristiky vybraných surovin, přípravků a metod zajišťování jejich jakosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info