Informace o publikaci

DEVELOPMENT SAFETY UPDATE REPORT 2023 GLIOMET

Autoři

DEMLOVÁ Regina NERUŠILOVÁ Kateřina

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
www GLIOMET
Popis Primární mozkové tumory patří v porovnání s ostatními onkologickými diagnózami se svou incidencí 8/100,000 obyvatel mezi méně časté nádory. Bohužel ty nejagresivnější, glioblastomy (GB), tvoří asi polovinu všech primárních zhoubných nádorů mozku. Pro své biologické chování jsou tyto tumory řazeny mezi nejhůře léčitelná onemocnění vůbec a tím představují i přes relativně nízkou incidenci závažný zdravotní problém. Současný standard léčby GB je založen na multimodálním přístupu kombinujícím maximální možný a přitom bezpečný chirurgický zákrok, pooperační radioterapii (RT) a chemoterapii (CHT) s alkylačním cytostatikem temozolomidem (TMZ). Klinické studie hodnotící roli moderní cílené terapie a imunoterapie dosud neprokázaly vyšší účinnost této léčebné strategie a výsledky léčby GB se tak zásadně nezměnily. Jediným malým pokrokem za posledních 15 let je léčba pomocí střídavých elektrických polí vysílaných z elek-trod nalepených na kůži hlavy (Optune). Větší dostupnost této metody je však omezena enormně vysokou cenou, motivací pacientů a některými diskutabilními otázkami v provede-ných klinických studiích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info