Informace o publikaci

Nedostatek testosteronu v dospělosti, diagnostika a možnosti terapeutické substituce

Autoři

ŠRÁMKOVÁ Taťána

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Urologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.solen.cz/artkey/uro-202302-0004_nedostatek_testosteronu_v_dospelosti_diagnostika_a_moznosti_terapeuticke_substituce.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3D%252520Psychofarmakologie%252520v%252520onkologii%252C%252520mo%2525BEnosti%252520ovlivn%2525
Doi http://dx.doi.org/10.36290/uro.2023.043
Klíčová slova testosterone; late-onset adult hypogonadism; androgen therapy; transdermal testosterone
Popis Hypogonadismus s pozdním začátkem v dospělosti představuje významný zdravotní problém, protože na základě vztahu nízkých hladin testosteronu a diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a osteoporózy vede ke snížení délky i kvality života. Hypogonadální muži umírají dříve než muži dostatečně zásobení androgeny a na této skutečnosti se výrazně podílejí kardiovaskulární onemocnění a diabetes. Diagnostika deficitu testosteronu vyžaduje laboratorní potvrzení abnormální hladiny a přítomnost klinických projevů. Je-li diagnóza potvrzena, je doporučena úprava životního stylu a testosteronová substituce injekční, orální nebo transdermální. Volba formy androgenní terapie by měla být provedena na základě preference pacienta, farmakokinetiky, nákladů na léčbu s dosažením hladiny testosteronu v terapeutickém rozmezí (obvykle > 12 až < 18 mmol/l) v souladu s doporučeními Evropské urologické společnosti. Pacient musí být pravidelně monitorován provedením fyzikálního vyšetření včetně vyšetření prostaty a komplexní analýzou séra. Benefitem léčby pro pacienta je dosažení fyziologických hladin testosteronu, zlepšení sexuálních funkcí, svalové síly a hmoty, zvýšení energie, kostní denzity, pocitu životní pohody a zlepšení kardiovaskulární morbidity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info