Informace o publikaci

Post-earthquake landslide distribution assessment using sentinel-1 and-2 data: The example of the 2016 mw 7.8 earthquake in New Zealand

Název česky Hodnocení rozložení sesuvů po zemětřesení pomocí dat Sentinel-1 a 2: Příklad zemětřesení o síle 7,8 mw na Novém Zélandu v roce 2016
Autoři

JELÉNEK Jan KOPAČKOVÁ Veronika FÁROVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Proceedings (MDPI)
Citace
www https://www.mdpi.com/2504-3900/2/7/361
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ecrs-2-05174
Klíčová slova Kaikoura earthquake; landslide detection; DInSAR; Sentinel-1; Sentinel-2
Popis Analýza po zemětřesení pomocí radarové interferometrie se stala standardním postupem pro hodnocení zemětřesení s významnými škodami. Družice Sentinel-1 poskytuje 6denní dobu revize a data družice Sentinel-2 mají 5denní dobu revize a stejný úhel pohledu, což může umožnit detekci změn v povrchu/zemním pokryvu po velké seismické události. Použití družice Sentinel-2 spolu s družicí Sentinel-1 by mohlo přinést nové výhody při shromažďování prostorových informací o události po seismické události. V naší studii jsme se zaměřili na analýzu silného zemětřesení, ke kterému došlo 14. listopadu 2016 s magnitudou 7,8 poblíž města Kaikoura na Novém Zélandu, a to jak s využitím radarových snímků Sentinel-1, tak optických dat Sentinel-2. Na základě těchto dat jsme se zaměřili na analýzu zemětřesení, ke kterému došlo 14. listopadu 2016 poblíž města Kaikoura na Novém Zélandu. V důsledku tohoto zemětřesení byly zaznamenány stovky sesuvů půdy. Kromě toho bylo v některých částech mořského pobřeží zjištěno značné vyzdvižení půdy. Diferenciální interferometrie nám umožnila odhadnout sílu zemětřesení analýzou rozložení absolutních hodnot vertikálního posunu. Snímky Sentinel-2 před a po zemětřesení byly použity k posouzení změn zemského pokryvu a k automatické detekci sesuvů, ke kterým došlo po zemětřesení. Propojení výsledků DInSAR s analýzou detekce změn Sentinel-2 nám pomohlo získat komplexnější pohled na dopad zemětřesení, vytvořit mapy inventarizace sesuvů a následně vyvinout pracovní postupy pro rychlou analýzu po události.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info