Informace o publikaci

Ovid’s Metamorphoses in 17th- and 18th-Century Bohemia and Moravia

Název česky Ovidiovy Proměny v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století
Autoři

NOKKALA MILTOVÁ Radka

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/article/view/3264/2409
Doi http://dx.doi.org/10.13138/2039-2362/3264
Klíčová slova Ancient mythology; Iconography; Baroque Painting; Ovid; Metamorphoses
Popis Článek představuje výsledky komplexní analýzy recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. První aspekty se týkají receptivnosti, která je jednou ze základních charakteristik barokního umění ve střední Evropě, kde se prolínají různé impulzy ze sousedních i vzdálenějších regionů. Umělci využívali především populární ilustrovaná vydání Metamorfóz: cykly V. Solise, H. Goltzia, C. de Passe, A. Tempesty, J. W. Baura ad. Nicméně receptivní charakter těchto uměleckých děl nelze chápat jako důsledek nedostatku umělecké invence, ale je často silně zakořeněn v požadavcích objednavatelů, jak to potvrzují některé dochované archivní prameny. Článek se rovněž snaží vysledovat oblibu edic mezi umělci a objednavateli. Význam Ovidiových děl je demonstrován také na jednom z nejvýraznějších příkladů, jediném existujícím raně novověkém překladu plného textu Metamorfóz do češtiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info