Informace o publikaci

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění část II: Subepidermální autoimunitní bulózní dermatózy.

Autoři

JEDLIČKOVÁ Hana

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česko-slovenská dermatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-dermatologie/2023-4-21/autoimunitni-puchyrnata-onemocneni-cast-ii-subepidermalni-autoimunitni-bulozni-dermatozy-136127
Klíčová slova bullous pemphigoid; pemphigoid gestationis; mucous membrane pemphigoid; linear IgA dermatosis; epidermolysisi bullosa acquista; dermatitis herpetiformis
Popis Autoimunitní puchýřnatá onemocnění (AIBD – autoimmune bullous dermatoses) jsou vzácná, potencionálně letální onemocnění kůže a sliznic. Podle roviny tvorby puchýře je dělíme na skupinu pemfigu s tvorbou intraepidermálního puchýře a skupinu s tvorbou subepidermálního puchýře, do které patří bulózní pemfigoid, pemphigoid gestationis, slizniční jizvící pemfigoid, lineární IgA dermatóza ( LABD), epidermolysis bullosaacquisita (EBA) a dermatitis herpetiformis (DHD). Subepidermálním AIBD je věnován tento přehled sezaměřením na aktuální diagnostiku a doporučené postupy terapie. Jednotlivá onemocnění se odlišují cílovýmiautoantigeny, četností, klinickým obrazem, odpovědí na terapii i prognózou. Velmi důležitá je komplexnídiagnostika, která rozliší jednotlivé typy onemocnění a určí nejlepší terapeutický postup.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info