Informace o publikaci

Závažné erythema exsudativum multiforme jako projev kožní toxicity po kombinované imunoterapii

Autoři

LAKATOVÁ Veronika JEDLIČKOVÁ Hana

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Referátový výběr z dermatovenerologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/images/flippingbook/RVD-2-2023/rvd-2-2023.pdf
Klíčová slova immune-relatedadverse event
Popis Imunoterapie jako moderní metoda onkologické léčby přináší krom řady benefitů i riziko nežádoucích účinků – tzv. immune-related adverse events (ir-AEs). Ty jsou důsledkem specifického mechanismu účinku, který zasahuje do regulace imunitního systému. Ve většině případů mají nežádoucí účinky imunoterapie reverzibilní charakter. Zejména v indukční fázi léčby může dojít ke vzniku kožní toxické reakce (stupeň I–IV). Zásadním krokem managementu kožní toxicity je včasné zahájení imunosupresivní léčby kortikosteroidy po vyloučení infekční etiologie exantému. Po zvážení poměru risk/benefit lze po zaléčení kožních potíží v imunoterapii pokračovat. Důležitá je znalost této problematiky u lékařů prvního kontaktu, interdisciplinární přístup a edukace pacienta. Níže uvedená kazuistika prezentuje případ pacientky s rozvojem závažného erythema exsudativum multiforme po podání 1. cyklu kombinované imunoterapie (nivolumab + ipilimumab) při léčbě diseminovaného tumoru ledviny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info