Informace o publikaci

Remodelace myokardu: Od mechanismů adaptace ke vzniku srdečního selhání

Autoři

LAŠKA Michal NOVÁKOVÁ Marie STRAČINA Tibor

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa - Časopis České kardiologické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202401-0008_myocardium-remodelling-from-adaptation-mechanisms-to-heart-failure-development.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.090
Klíčová slova Athlete’s heart; Heart adaptation; Myocardial fibrosis; Myocardial hypertrophy; Myocardial remodelling
Popis Remodelace myokardu patří mezi základní adaptační schopnosti srdce. Umožňuje specificky reagovat na nejrůznější podněty a přizpůsobit se změněným podmínkám. Základními procesy remodelace jsou hypertrofie a fibróza. Remodelace zahrnuje změny na mnoha úrovních, jejichž výsledkem je strukturální a následně i funkční změna myokardu. Pokud je nový stav kompenzován, označuje se za fyziologický. Příkladem je normální hypertrofický růst při opakované, dostatečně intenzivní fyzické zátěži (tzv. fyziologická hypertrofie). U patologické hypertrofie nejsou změny způsobené remodelací dostatečně kompenzovány. Po adaptaci na hemodynamické změny nebo pod vlivem hormonů propagujících patologický fenotyp dochází k přestavbě myokardu, která může vést až k srdečnímu selhání. Další formou remodelace myokardu je fibróza. Dochází k ní typicky po infarktu myokardu s cílem zachovat strukturní celistvost srdce. Proces fibrózy se aktivuje také při hemodynamickém přetížení, je pozorován u toxického poškození srdce a obecně u stavů vedoucích k zániku kardiomyocytů. Tyto stimuly aktivují v myokardu přítomné fibroblasty, které vytvoří nové komponenty mezibuněčné hmoty formující se ve vazivovou strukturu. Tento přehledový článek si klade za cíl shrnout aktuální poznatky týkající se mechanismů remodelace srdce. Článek poskytuje komplexní pohled na současný stav výzkumu a jeho potenciální přínos pro klinickou medicínu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info