Informace o publikaci

Korespondenční hlasování: Co a jak řeší ústavní soudy?

Autoři

OCHODKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2024/2024-3.html?a=3841
Klíčová slova postal voting; explorative study; electoral integrity; principles of election law; electoral cycle
Popis Korespondenční hlasování je tradiční alternativa k osobnímu hlasování ve volební místnosti. Zvyšuje však komplexnost volebního procesu, což s sebou může nést určité problémy. V této explorativní studii skrze zmapování judikatury ústavních soudů identifikuji, o jaké problémy se jedná a jak tyto problémy ústavní soudy řeší. Po představení problémů, které již zachytila dosavadní literatura, vymezuji metodologii studie. Jedná se o explorativní studii, jejíž podstata spočívá v uceleném a systematickém zmapování soudních rozhodnutí vybraných na základě předem určených kritérií. V další části pak představuji problémy korespondenčního hlasování, kterými se zabývaly ústavní soudy, a způsoby jejich řešení, identifikované ve vzorku 37 rozhodnutí 11 ústavních soudů. V závěrečné části shrnuji výsledky studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info