Informace o publikaci

COFOLA 2023. Část 5 – Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Autoři

SVOBODA Tomáš HEJČ David

Rok publikování 2023
Druh Editorství odborné knihy
Citace
Popis Pro sborník bylo zvoleno téma žaloby proti rozhodnutí správního orgánu jako klíčový aspekt činnosti správního soudnictví  - jeho tzv. funkčního pojetí. Jedná se totiž o „hlavní“ žalobní typ ve správním soudnictví, a to jak historicky, tak zřejmě i pro futuro. Nadto se v tomto žalobním typu více než u ostatních současně promítá jak samotný účel správního soudnictví (zejm. ochrana veřejných subjektivních práv) a jeho charakteristické zásady (např. zásada subsidiarity správního soudnictví a jeho kontrolní funkce) tak rovněž výjimky z nich (např. ochrana veřejného zájmu nebo prvky rozhodovací funkce). Pojetí této žaloby se ovšem měnilo v čase, stejně jako se proměňovala kategorie rozhodnutí správního orgánu a jeho možné podoby. Rozhodnutí zejména není jedinou soudním řádem správním identifikovanou „přezkumnou kategorií“, podstatné jsou proto také vztahy žaloby proti rozhodnutí k dalším typům řízení ve správním soudnictví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info