Informace o publikaci

Institutional Financial Consumer Protection in Czech Republic and Poland: Differences, Strengths, Weaknesses, and Challenges

Název česky Institucionální ochrana finančních spotřebitelů v České republice a Polsku: rozdíly, silné stránky, slabé stránky a výzvy
Autoři

JANOVEC Michal CYMAN Damian

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Białostockie Studia Prawnicze (BSP)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://bsp.uwb.edu.pl/en/bialystok-legal-studies-vol-29-no-1/
Doi http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2024.29.01.11
Klíčová slova consumer credit; consumer protection; financial market; financial regulation
Přiložené soubory
Popis Finanční trh hraje klíčovou roli v hospodářském růstu, ale představuje také rizika pro spotřebitele, kteří nemusí mít odborné znalosti, aby se v jeho složitosti orientovali. Tento článek zkoumá význam ochrany spotřebitele na finančním trhu a právní pozadí regulace, včetně stabilního a efektivního institucionálního nastavení ochrany spotřebitele v Polsku a České republice. Pojednává také o různých iniciativách, které byly zavedeny za účelem ochrany spotřebitelů na finančním trhu, jako jsou předpisy a politiky určené k zabránění klamavým praktikám a podvodnému chování. V neposlední řadě článek zdůrazňuje výzvy, kterým čelí ochrana spotřebitele na finančním trhu, pokud jde o instituce, které se jím zabývají, včetně potřeby účinnějších donucovacích mechanismů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info