Informace o publikaci

Phonology and Attrition: Sociolinguistics of (Ukrainian) Sound Perception

Název česky Fonologie a atrice: Sociolingvistika (ukrajinského) vnímání zvuku
Autoři

CHYBRAS Yurii

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Półrocznik Językoznawczy Tertium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/259
Doi http://dx.doi.org/10.7592/Tertium.2023.8.2.259
Klíčová slova phonetics, phonology, language attrition, language drift, English, Ukrainian, Czech
Popis Výzkumnou otázkou tohoto článku je prozkoumat roli sociolingvistických faktorů v kombinaci s percepcí řízenou fonologií. Předběžná hypotéza je, že sociolingvistické faktory jako bilingvismus a interference L2 (atrice, viz. de Leeuw, E., Chang, C. 2023) mohou mít rozhodující roli v procesu vnímání zvuku a je založena na příkladu anglicko-české/slovenské a anglicko-ukrajinské adaptace přejatých slov zahrnující fonémy /g/, /h/, /?/ a /x/: Čeští a slovenští mluvčí přizpůsobují [h] jako [?], zatímco ukrajinští mluvčí mají tendenci adaptovat stejný foném jako [x] navzdory tomu, že mají /?/ ve svém fonologickém inventáři. Zdá se, že tato tendence koreluje s fonologickou atricí (interference L2 ruštiny) a je předmětem aktivních diskusí, zejména od úplné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Výzkumná metoda je založena na dotazníku se zvukovými ukázkami obsahujícími již existující i vymyšlená vlastní jména a slova. Polovina jednotek testovacího slovníku je navržena tak, aby obsahovala zvolené zvuky, zbytek jednotek je reprezentován zavedenými, již existujícími jmény a jednotkami, které neobsahují zvolené zvuky, aby poskytly krytí pro experiment. Respondenti byli požádáni, aby si poslechli zvukové ukázky a zapsali jednotky, jak je slyší, pomocí ukrajinské abecedy. Respondentům byl poskytnut falešný popis a falešný cíl experimentu, aby se vyloučila možná zaujatost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info