Informace o publikaci

Rizikové faktory predikující nález fraktury na CT krční páteře u kraniocervikálních traumat – retrospektivní studie

Autoři

PÁNKOVÁ Olga ROHAN Tomáš KRTIČKA Milan KOVAŘÍK Jan ANDRAŠINA Tomáš

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://perspinsurg.com/rvch/article/view/855
Doi http://dx.doi.org/10.33699/PIS.2023.102.3.119-124
Klíčová slova computed tomography; trauma; cervical spine; risk factors; X-ray
Popis Úvod: Cílem práce je identifikovat rizikové faktory predikující nález fraktury na CT krční páteře na základě údajů uvedených na žádance. Metody: Do retrospektivní studie byli zařazeni všichni pacienti starší 18 let, kteří podstoupili CT hlavy a krční páteře ve FN Brno v roce 2019 za účelem vyloučení čerstvého traumatu. Analyzované potenciální rizikové faktory zahrnovaly: pohlaví, věk nad 65 let, bezvědomí či poruchu vědomí, mechanismus úrazu, parestezie či plegie podezřelá na asociaci s traumatem, bolesti krční páteře, jiná neurologická symptomatologie, přítomnost krčního límce, přítomnost nitrolebního krvácení na CT hlavy, přítomnost fraktury lebky na CT hlavy. Výsledky: Celkem byla popsána fraktura krční nebo horní hrudní páteře u 51 z 1177 pacientů (4,3 %). Jako statisticky významné rizikové faktory pro frakturu krční páteře na CT byly identifikovány mechanismus úrazu v podobě autonehody nebo skoku do vody (OR 2,52; p=0,004), bolest v oblasti krční páteře (OR 1,81; p<0,001), parestezie či plegie pravděpodobně související s úrazem (OR 2,81; p=0,024) a přítomnost krčního límce na CT vyšetření krční páteře (OR 7,22; p<0,001). Při provedení CT krční páteře pouze při přítomnosti vybraných rizikových faktorů (věk nad 65 let a/nebo autonehoda a skok do vody a/nebo přítomnost bezvědomí a/nebo bolestivost krční páteře), které se vyskytly u 77 % pacientů, by bylo zachyceno 50 z 51 fraktur (senzitivita 98 %). Závěr: Na základě informací uvedených na žádance lze identifikovat signifikantní rizikové faktory asociované s nálezem fraktury na CT krční páteře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info