Informace o publikaci

Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty

Autoři

SMRČKA Martin PŘIBÁŇ Vladimír FADRUS Pavel

Rok publikování 2024
Druh Učebnice
Citace
Popis Cílem autorského kolektivu je na pregraduální úrovni podat základní informaci o oboru neurochirurgie včetně jejích dynamicky se rozvíjejících subspecializací. V úvodní části jsou z pohledu neurochirurga zmíněny základní vyšetřovací postupy, neurointenzivní péče a patofyziologické děje. Následuje zvláštní kapitola věnovaná vrozeným vývojovým vadám hlavně pacientů dětského věku a kapitola zaměřená na problematiku hydrocefalu. Ve speciální části se autoři věnují jednotlivým subspecializacím neurochirurgie-traumatologii, neuroonkologii, cévní neurochirurgii, spondylochirurgii, zánětům a perifernímu nervovému systému. Mimo základní neurochirurgické operační postupy se zvláštní kapitola věnuje i stereotaxi a funkční neurochirurgii. Součástí učebního textu je pro lepší přehlednost i obrazová dokumentace. Autory kapitol ve speciální části věnované jednotlivým subspecializacím jsou odborníci, kteří se těmto tématům věnují dlouhodobě. Skripta jsou obsáhlým a spolehlivým zdrojem informací pro studenty všeobecného lékařství v přípravě na jejich profesi a věříme, že mohou být i užitečné pro zájemce o neurochirurgii v rámci postgraduálního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info