Informace o publikaci

Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině

Autoři

MAREČKOVÁ Elena REICHOVÁ Hana ŠVANDA Libor GACHALLOVÁ Natália ŠEVČÍKOVÁ Tereza NOVOTNÁ Kamila SLÍVA Jan MAZALOVÁ Lucie

Rok publikování 2024
Druh Učebnice
Citace
Popis Učební texty pro posluchače lékařství a zdravotnických věd uvádějí do latinské, popř. řeckolatinské terminologie daných oborů v magisterském i bakalářském studijním programu. Cílem příručky je poskytnout jazykový základ pro náležité porozumění odborným termínům, jakož i pro jejich formálně a věcně korektní používání. Mluvnický výklad se omezuje na elementární jevy bezprostředně navazující na potřeby medicínské terminologie, repertoár lexikálních jednotek je orientován na anatomii, vybrané klinické disciplíny a recepturní latinu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info