Informace o publikaci

Theologia supplementaris alebo doplnková teológia v Iuvencovom biblickom epose Evangeliorum libri quattuor

Autoři

WINTNER Viktor

Rok publikování 2024
Druh Článek ve sborníku
Konference Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/pracoviska/katedra-klasickej-filologie/17269-2/
Doi http://dx.doi.org/10.33542/HTS-0302-9-
Klíčová slova Juvencus; Evangeliorum libri quattuor; biblical epic; supplementary theology
Popis Gaius Vettius Aquilinus Iuvencus je známy ako zakladateľ žánru biblického eposu. Vo svojom diele nazvanom Evangeliorum libri quattuor sa pokúsil povýšiť kresťanskú literatúru na úroveň tej antickej reprezentovanej Homérom a Vergíliom. Jeho výtvor však nemožno považovať len za obyčajnú veršovanú parafrázu evanjelií. Obsahuje aj viacero autorom doplnených teologických pasáží, ktorým sa básnik snaží rozvinúť pôvodný text formou doslovnej, alegorickej či morálnej exegézy. Tie spolu s jeho snahou o vysvetlenie židovských náboženských tradícií a odôvodnenie Kristovej smrti na kríži tvoria rozsahovo skromný, no teologicky významný exegetický aparát, ktorý možno nazvať doplnkovou teológiou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info