Informace o publikaci

Nečekaná signalizace: líhnutí vajíček listonoha letního je chemicky modulováno dospělci

Autoři

DEVÁNOVÁ Alžbeta SYCHRA Jan BOJKOVÁ Jindřiška HORSÁK Michal

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Živa
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Insects; arachnids; invertebrates
Popis Komunikace prostřednictvím chemických signálů je ve vodním prostředí běžná, jelikož vizuální orientace tu bývá někdy omezená kvůli zákalu nebo prosto - rové složitosti (např. v porostu vodních rostlin). Chemickými signály mohou být látky, které primárně ke komunikaci slouží, jakými jsou feromony, vylučované při hledání pohlavních partnerů. Mohou to však být i látky, jejichž původním účelem není přenos informací. Takovými jsou např. odpadní produkty metabolismu vylučované do vnějšího prostředí nebo látky uvolňované z konzumované kořisti. V obou případech však mohou sloužit i jako chemický signál, buď pro jedince stejného, nebo jiného druhu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info