Informace o publikaci

Stanovení těžkých kovů v tkáních Okouna říčního (Perca fluviatilis L.) a Kapra obecného (Cyprinus carpio L.)

Autoři

KONEČNÁ Marie KNÁPEK Jan VACEK Jan ADAM Vojtěch JARKOVSKÝ Jiří STROUHAL Martin TRNKOVÁ Libuše KIZEK René KOUTNÍK Vilém

Rok publikování 2001
Druh Článek ve sborníku
Konference V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova metal; fish; Perca; Cyprinus; voltametry; AAS; tissue
Popis V práci byla sledován obsah mědi, olova, kobaltu, kadmia, zinku a ve vybraných tkáních (slezina, ledviny, játra, pohlavní orgány a svalovina) dvou druhů ryb (Cyprinus carpio a Perca fluviatilis). Organická tkáň byla mineralizována koncentrovanou kyselinou dusičnou a dusičnanem hořečnatým a v mineralizátu byly kovy stanoveny optickou metodou, pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS) a elektrochemickou metodou pomocí diferenční pulzní voltametrie (DPV). Koncentrace kovů ve vzorcích byly vyhodnoceny v obou případech metodou kalibrační křivky. Detekční limit u AAS byl 1.10-7 M, a u DPV 1.10-8 M. Ve studovaných tkáních byly zjištěny nejvyšší koncentrace u zinku (od 150 mg/g do 250 mg/g tkáně). Koncentrace ostatních těžkých kovů se pohybovaly v intervalu od 1 mg/g do 70 mg/g tkáně. Získané údaje indikují míru kontaminace lokalit odchytu ryb těžkými kovy a mohou přispět k posouzení vlivu těchto kovů při jejich přenosu potravním řetězcem až k člověku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info