Informace o publikaci

TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty

Autoři

ROSYPAL Stanislav DOŠKAŘ Jiří PANTŮČEK Roman KAILEROVÁ Jana RELICHOVÁ Jiřina RŮŽIČKOVÁ Vladislava ŠMARDA Jan ŠMARDA Jan ŠTĚPÁN Jiří

Rok publikování 2001
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha je rozdělena do dvou částí. První část nazvaná České odborné termíny molekulární biologie a jejich definice obsahuje 3 565 definovaných nebo stručně vylozených českých odborných termínů pouzívaných v molekulární biologii, včetně jejich synonym a zkratek. U vsech termínů jsou uvedeny jim odpovídající termíny anglické. Druhou část knihy tvoří Anglicko-český slovník odborných termínů molekulární biologie. České termíny vsak nejsou vzdy doslovnými překlady termínů anglických, ale spíse jejich vhodnými ekvivalenty. Záměrem autorů byl výběr základních termínů nejen z molekulární biologie, ale i z věd, které s molekulární biologií úzce souvisí (biochemie, genetika, biologie buňky, mikrobiologie, virologie a imunologie). Vzhledem k tomu, ze molekulárně biologický výzkum se do značné míry orientuje směrem k medicíně a zdravotnictví (výzkum molekulárního základu dědičných chorob, molekulární podstata kancerogeneze atd.), byly do terminologie zařazeny téz některé termíny lékařské a samozřejmě téz termíny z oblasti veterinárního lékařství (viz např. priony atd.). Kniha ve svém celku můze být uzitečnou pomůckou nejen při studiu českých i anglických textů z oboru molekulární biologie, ale i při přípravě publikací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info