Informace o publikaci

Analytické využití eliminační voltametrie

Logo poskytovatele
Autoři

TRNKOVÁ Libuše

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference 54. sjezd chemických společností, Brno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Elimination voltammetry with linear scan (EVLS);analytical application of EVLS;theory and experiment of EVLS
Popis Eliminační voltametrie s lineárně se měnícím napětím (Elimination Voltammetry with Linear Scan - EVLS) je nekonvenční elektrochemickou metodou, přispívající nejen k hlubšímu pochopení různých elektrodových procesů, ale i k analytickému stanovení studovaných látek. EVLS pohlíží na celkový měřený proud jako na součet dílčích proudů. Požadavek, aby byl některý z těchto dílčích proudů eliminován a jiný zachován, je splněn pomocí určité eliminační funkce vytvořené z lineární kombinace celkových proudů měřených při různých rychlostech polarizace. Pro adsorbovanou elektroaktivní částici simultánní eliminace kinetického a nabíjecího proudu se zachováním proudu difúzního poskytuje dobře odečitatelný signál ve tvaru píku-protipíku. Analytický význam EVLS spočívá i v tom, že odkrývá minoritní procesy v procesech majoritních, rozšiřuje měřicí potenciálové okno, zvyšuje citlivost detekce a umožňuje rozlišit potenciálově blízké signály. Proto EVLS může být považována za jednu z dalších velmi užitečných elektroanalytických metod, zejména v případě elektroaktivních látek adsorbujících se na povrchu elektrody nebo s povrchem elektrody interagujících.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info